Een 'derde weg' voor de sociaal-culturele professies

publicatie - januari 2005

In dit artikel staat de vraag centraal hoe een kansrijke strategie voor versterking van de sociaal-culturele professies eruit ziet. Kunnen sociaal-culturele professionals op eigen kracht hun positie versterken of zijn ze aangewezen op de hulp van anderen? Onder welke condities hebben pogingen om de professionaliteit van de sociaal-culturele beroepen te versterken daadwerkelijk kans van slagen?

Auteur:Spierts, M.
Jaar van uitgave:2005
Aantal pagina's:p. 13-21

Bron

Tijdschrift: Sociale interventie 
Jaargang 14
Nummer: 1
Jaar: 2005
Pagina’s: p. 13-21

Kennisdossier