Dilemmaspel Keuzes en dilemma's in het welzijnswerk voor ouderen

publicatie - januari 2011
Afbeelding bij Dilemmaspel Keuzes en dilemma's in het welzijnswerk voor ouderen

Als ouderenadviseur en ouderenwerker heb je in je werk te maken met allerlei dilemma’s. Hoe bereik je bijvoorbeeld nieuwe cliënten terwijl je ook prioriteiten moet stellen in de hulp aan ouderen die herhaaldelijk een beroep op je doen? Welzijnsorganisaties willen dat beroepskrachten ondernemender, methodischer en doelmatiger gaan werken. Ook cliënten stellen steeds hogere eisen. Als beroepskracht zit je soms in een spagaat: de eisende organisatie en opdrachtgever aan de ene kant en de eisende burger aan de andere kant. En dan heb je ook nog je persoonlijke normen en waarden. Dit spel helpt om lastige keuzes verantwoord te maken.

Auteur:Willems, D. (Vilans); Liefhebber, S. (Movisie)
Jaar van uitgave:april 2011
Aantal pagina's:24 pagina's, 32 kaarten en 4 blanco kaarten