Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp

Onderzoek naar effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld in de G4

publicatie - juli 2014

Werkt de integrale aanpak huiselijk geweld van de vier grote steden, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht? Het Verwey-Jonker Instituut heeft gedurende vier jaar in opdracht van de G4 onderzoek gedaan in gezinnen waarin partnergeweld voorkwam. Het blijkt dat als gezinnen gemeld worden bij hulpverleningsinstellingen er veelal een lange geschiedenis is van zeer ernstig geweld tussen de partners. De negatieve gevolgen van het partnergeweld voor kinderen en de ouders zijn groot. De vraag is in hoeverre de aanpak ertoe heeft geleid dat het geweld afneemt, ouders weer in staat zijn om hun kinderen op te voeden en de trauma’s en emotionele onveiligheid bij kinderen afnemen. Daarnaast geven de auteurs een beeld van de ontwikkelingen in de aanpak huiselijk geweld in de vier grote steden.

Auteur:B. Tierolf, K. Lünnemann, M. Steketee
Uitgever:Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:2014
ISBN:978-90-5830-636-4
Aantal pagina's:226

Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp (pdf, 1,75 MB) (via verwey-jonker.nl)