Eerste hulp bij een huisverbod

10-daagse crisishulpverlening bij (dreigend) huiselijk geweld

publicatie - januari 2008
Afbeelding bij Eerste hulp bij een huisverbod

Eerste hulp bij een huisverbod, 10-daagse crisishulpverlening bij (dreigend) huiselijk geweld werd ontwikkeld door het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Groningen en is de winnaar van de MOVISIE Methodiekprijs 2008. Eerste hulp bij een huisverbod biedt handvatten en een stappenplan om professionals te ondersteunen bij de uitvoering van de nieuwe Wet tijdelijk huisverbod. Deze wet geeft politie, justitie én hulpverlening de mogelijkheid om op het moment dat een huisverbod wordt opgelegd, direct in actie komen om het hele gezin op het goede spoor te zetten.Het crisisinterventieprogramma dat het ASHG Groningen ontwikkelde en testte, draait om intensieve begeleiding van alle gezinsleden in de tien dagen die volgen op het opleggen van een huisverbod. Het gaat daarbij om crisisinterventie: eerste opvang en begeleiding van pleger, slachtoffer en eventuele kinderen.

Auteur:Groot, G. de; Eijkern, L. van
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2008
Aantal pagina's:92
Prijs:€40,00