De Effectencalculator

Evalueren Nieuwe Stijl

publicatie - maart 2016
De Effectencalculator

In de snel veranderende lokale situaties is evaluatie meer dan ooit van grote waarde. Tegelijkertijd zorgen de nieuwe aanpakken en werkwijzen voor uitdagingen in de evaluatie:

  • Hoe doe je algemene uitspraken over een aanpak die bij elke klant anders uitpakt?
  • Wat is nu precies de winst van een andere manier van werken, zoals ‘één gezin, één plan, één regisseur’?
  • Hoe evalueer je een aanpak die gaandeweg vorm krijgt en ‘morgen’ alweer anders is?
  • Hoe breng je de financiële én maatschappelijke waarde in evenwicht in een evaluatie-aanpak?

Vanuit de Wmo-werkplaats Nijmegen ontwikkelden diverse partijen de Effectencalculator. Een krachtig evaluatie-instrument dat zich de afgelopen jaren heeft bewezen in verschillende gemeenten. Deze publicatie beschrijft de verschillende elementen van het instrument. De auteurs staan stil bij de toepassing ervan als analyse- en ontwikkelinstrument. Tot slot schetsen ze een conceptuele en theoretische inbedding.

Auteur:Kwakernaak, M.; Deuten, J.; Biene, M. van; Vos, W.; Hamdi, A.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2016
ISBN:9789-08869-125-6
Aantal pagina's:56
Prijs:€9,95
Downloads
Effectencalculator