De effectiviteit van een WMO-adviesraad versus die van focusgroepen

Een vergelijking tussen twee instrumenten voor cliëntenparticipatie

publicatie - maart 2014

Cliëntenparticipatie is in gemeenten wettelijk vastgelegd met de komst van de Wmo, in veel gemeenten heeft dit gestalte gekregen in de vorm van een Wmo-adviesraad. Op deze raden is echter veel kirtiek. In de gemeente Leiden vindt momenteel een experiment plaats met informele vormen van cliëntenparticipatie, om te kijken of deze vormen een vaste plek kunnen krijgen in het beleidsproces. Een van deze informele vormen die de gemeente gebruikt zijn focusgroepen. De hoofdvraag van dit onderzoek is in welke opzichten een van de informele vormen van cliëntenparticipatie, deze focusgroepen, effectiever is dan de Wmo-adviesraad.

Auteur:Michel, H.
Uitgever:Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschappen
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:86
Downloads
effectiviteitwmoadviesraadversusdievanfocusgroepen