Eigen kracht

Nieuwsbrief van het Verwey-Jonker Instituut juli 2013

publicatie - juli 2013

In interviews, artikelen en praktijken komen uiteenlopende facetten van eigen kracht aan bod en wat er voor nodig is om de eigen kracht te stimuleren. Eigen kracht gaat over nieuwe vormen van eigenaarschap van burgers en een andere rol van de overheid. Dit nummer gaat over hoe er een nieuw evenwicht wordt gezocht tussen overheid, markt en samenleving. De overheid en haar instellingen bewegen naar een andere rolopvatting en worden kleiner, gaan faciliteren, laten los en wat al niet meer.

Uitgever:Verwey -Jonker Instituut
Jaar van uitgave:juli 2013
Aantal pagina's:12 p.