Eigen Kracht-conferenties in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Een onderzoek naar proces en uitkomsten

publicatie - juli 2013

Onderzocht is of mensen die nauwelijks beschikken over een sociaal netwerk niettemin kunnen profiteren van de beschermende werking van hun netwerk als die met Eigen Kracht-conferenties wordt geactiveerd.

Uitkomsten
In Groningen zijn 41 Eigen Kracht-conferenties (EK-c's) onderzocht. Iets meer dan de helft van deze EK-c’s kan op grond van het behalen van de doelen in de plannen, geslaagd genoemd worden. OGGz-cliënt(systemen)en worden sterker door EK-c's. De kracht neemt echter niet spectaculair toe. Hun leefsituatie verbetert weliswaar, zij het beperkt. De sociale steun neemt toe, zowel in het aantal personen als in de kwaliteit, deze toename is significant. De caseload van hulpverleners wordt nauwelijks verlicht.

De geslaagde groepsconferenties laat een afnemend beroep op hulp zien: professionals in deze cases geven aan dat zij na de conferentie aanzienlijk minder vaak bemoeienis hebben met de situatie dan hieraan voorafgaand.

Gelet op de kenmerken van de onderzoekspopulatie zijn dit weliswaar bescheiden, maar wél opmerkelijke resultaten. De OGGZ-groep heeft namelijk een eenzijdig netwerk (nauwelijks kruiwagens) en weinig sociale hulpbronnen. De EK-c herstelt wel contacten, maar vergroot de kring niet of nauwelijks. Velen kiezen er niet voor om de vuile was buiten te hangen en verkiezen een route naar de hulpverlening waar schaamte niet zo’n grote rol speelt.

Auteur:Gert Schout & Gideon de Jong
Uitgever:Lectoraat OGGz, Hanzehogeschool Groningen
Jaar van uitgave:juli 2013
Aantal pagina's:111