Empowerment van kwetsbare mensen

Welzijnswerk als partner bij zelfstandigheid

publicatie - januari 2004

Cahier over het leerproces waarin mensen de baas worden over hun eigen bestaan en zo veel mogelijk zelf keuzes maken, gebruik makend van hun sociale competenties en sociale netwerken. Het cahier onderscheidt tien vormen van empowerment. Ter illustratie worden praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar websites en literatuur gegeven. De empowermentmatrix biedt een basis om afwegingen en beleidskeuzes te maken bij de vraag waar de komende jaren de focus ligt in het kader van de WMO.

Auteur:Penninx, K.; Overbeek, R. van; Smit, B.; Siegelaer, E.
Uitgever:Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
Jaar van uitgave:2004
Aantal pagina's:54
DownloadsTypeGrootte
Empowerment van kwetsbare mensen pdf266.28 KB