Ervaren discriminatie in Nederland

publicatie - januari 2014

In dit rapport zijn aan ruim 12.500 mensen uit de Nederlandse  bevolking vragen gesteld over hun ervaringen met discriminatie. Deze ervaringen zijn voor verschillende terreinen, zoals arbeidsmarkt en onderwijs, in kaart gebracht. Daarnaast is aandacht besteed aan de discriminatie-ervaringen van specifieke groepen, zoals migrantengroepen, mensen met een beperking en seksuele minderheden. Dit rapport besteedt ook aandacht aan de gevolgen die ervaren discriminatie voor de betrokkenen kan hebben.

Auteur:Andriessen, I. ; Fernee, H. ; Wittebrood, K.
Uitgever:SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau
Jaar van uitgave:2014
ISBN:978 90 377 0672 7
Aantal pagina's:129

Bron