EU LGBT survey

European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Results at a glance / FRA European Union Agency for Fundamental Rights

publicatie - november 2013

Resultaten van een online enquête in alle Europese landen waarin LHBT’s werd gevraagd naar hun ervaringen met discriminatie, geweld, beledigingen of haatzaaiende uitingen op grond van hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Uit de resultaten blijkt dat angst, isolement en discriminatie gemeengoed zijn onder LHBT’s in Europa. Uit de enquête blijkt ook dat van alle respondenten het met name de transgender personen zijn die zich persoonlijk gediscrimineerd voelen, vooral op het gebied van werk en gezondheidszorg.

Auteur:FRA European Union Agency for Fundamental Rights
Uitgever:FRA European Union Agency for Fundamental Rights
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:36

Bron