Evaluatie als fundering voor het beleid

publicatie - januari 2012

Deze handreiking biedt handvatten om een start te maken met het vergaren van kennis over de werking van beleid en het gedachtegoed van evaluatie een prominente plek te geven binnen de dagelijkse beleidsactiviteiten. In het eerste deel staat het wat, waarom en wanneer van evaluatie centraal. Het tweede deel richt zich op de wijze waarop evaluaties zijn uit te voeren. De diverse soorten van evaluatie en hun plaats in de beleidscyclus komen aan de orde, alsmede de relatie tussen doel van de evaluatie, de vraag die beantwoord moet worden en de evaluatievorm die daarbij het beste past.
Het laatste deel biedt handvatten voor het beoordelen van reeds uitgevoerde evaluaties, zodat de uitkomsten van deze evaluaties op waarde geschat kunnen worden voor beleidsontwikkeling.

Auteur:Bakker, R.
Uitgever:Ministerie van Binnenlandse Zaken
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:52