Extramurale begeleiding: gemeente en opdrachtgeverschap

Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie

publicatie - augustus 2013
Afbeelding bij Extramurale begeleiding: gemeente en opdrachtgeverschap

Zoals het er nu naar uitziet wordt per 1 januari 2015 de functie begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de Wmo. De gemeente krijgt dan de verantwoordelijkheid voor alle cliënten die extramurale begeleiding nodig hebben. De gemeente wordt dan opdrachtgever voor aanbieders die deze ondersteuning uitvoeren. Hierbij spelen veel vragen. Handhaaft de gemeente bijvoorbeeld het Persoonsgebonden Budget (PGB)? Behoudt de cliënt zijn huidige zorgaanbieder of sluit de gemeente een contract met een andere aanbieder? Wordt de dienstverlening aan de cliënt in de wijk aangeboden? Hoe de gemeente straks haar rol als opdrachtgever vervult, heeft dus grote gevolgen voor de cliënt. Daarom is het belangrijk dat Wmo-raden, cliënten en hun organisaties op de hoogte zijn van de verschillende stappen en aspecten van het opdrachtgeverschap.

Uitgever:MOVISIE, kennisprogramma Cliëntenparticipatie
Jaar van uitgave:augustus 2013 (herziene versie)
Aantal pagina's:3
Downloads
Factsheet4_Clientenparticipatie_Gemeente_opdrachtgeverschap