Factor 'G' en Vector 'P'

Keynote voor werkconferentie over gezondheidsbevordering en participatiebevordering in één
van mensen die langdurig buiten het arbeidsbestel staan.

publicatie - april 2009

Deze notitie gaat over het belang van gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden. Hij dient als keynote ten behoeve van de werkconferentie DE FACTOR G. Deze conferentie vormt de afsluiting van het samenwerkingsproject Gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden, uitgevoerd door het NIGZ en MOVISIE in opdracht van ZonMw. In dit project zijn twee pilots uitgevoerd, te weten netwerkbijeenkomsten met verschillende organisaties uit het veld van activering en reïntegratie, en voorbeelden van goede praktijken rond dit thema uitgewisseld en beschreven.

Auteur:Verschelling-Hartog, M.; Tenhaeff, C.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:10
Downloads
factorgenvectorp