Factsheet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten

publicatie - juli 2013

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een meldcode vast te stellen en het gebruik daarvan te bevorderen. Een meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De stappen leiden de professionals door het proces waarin zij tot het besluit komen om al dan niet een melding te doen bij het Advies – en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Doel van de wet is niet zozeer om te komen tot zoveel mogelijk meldingen, maar om professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring. Per 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode van kracht.

De Wet verplichte meldcode is op twee manieren van belang voor gemeenten. Zij moeten voor sommige ambtenaren zelf een meldcode opstellen en gemeenten moeten toezicht houden op de naleving van de wet.

Uitgever:Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Jaar van uitgave:juli 2013
Aantal pagina's:4
DownloadsTypeGrootte
Factsheet-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-voor-gemeenten pdf717.72 KB