Factsheet Ouderenmishandeling cijfers 2011

publicatie - augustus 2013

Veel beroepskrachten die met ouderen te maken hebben vangen signalen op van ouderenmishandeling. Het zijn voornamelijk professionals werkzaam bij het ouderenwerk, welzijnswerk, politie of een zorginstelling en maken hier melding van. De afgelopen jaren is er een stijgende trend te zien ten opzichte van de voorgaande jaren. Toch weten we dat dit aantal meldingen nog slechts maar een klein deel is van de daadwerkelijke casussen van ouderenmishandeling. Het goed op elkaar afstemmen van de registratie-instrumenten blijft lastig en de meldingsverlegenheid blijft groot. De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zal hier misschien verandering in brengen.

Bekijk ook de factsheets met cijfers over geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling van voorgaande jaren:

Auteur:Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2011
Aantal pagina's:2
Downloads
Registratie Ouderenmishandeling 2011