Factsheet ouderenmishandeling I Algemeen

Algemene informatie

publicatie - mei 2016
Factsheet ouderenmishandeling I Algemeen

De afgelopen jaren is het aantal meldingen en adviesvragen rondom ouderenmishandeling gestegen. Zo kwamen in 2010 855 adviesvragen en meldingen binnen bij de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (deze
heten nu: Veilig Thuis). In 2014 ging het om 2.360 adviesvragen en meldingen (LPBO & Movisie 2015 gepubliceerd).

De factsheet bevat algemene informatie over ouderenmishandeling. Het behandelt o.a. de achtergronden, vormen en de signalen van ouderenmishandeling.

Auteur:Movisie en het Landelijke Platform Bestrijding Ouderenmishandeling
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2016
Downloads
Factsheet-Ouderenmishandeling-2016