Factsheet ouderenmishandeling; ouderenmishandeling en de Wmo

publicatie - januari 2009

De factsheet bevat informatie over het (gemeentelijk) Wmo-beleid bij ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling valt onder het aandachtsgebied van een aantal prestatievelden van de Wmo. Deze worden in de factsheet afzonderlijk toegelicht.

Auteur:Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:6
Downloads
Factsheet Ouderenmishandeling II - Wmo
Kennisdossier