'Fit or Unfit'

Theorie en Praktijk van Re-integratie

publicatie - juni 2015

In een groot langjarig onderzoeksproject naar de theorie en praktijk van de re-integratie van de Universiteit van Amsterdam is in kaart gebracht hoe de gereedschapskist van de arbeidsintegratie er uit ziet en welke interventies geschikt zijn voor het realiseren van reintegratie. De werkzame mechanismen voor plaatsing zijn blootgelegd. Voor alle bedrijfsstrategieën blijkt te gelden dat het matchingsmechanisme, geactiveerd door vraaggericht instrumentarium, de beste kansen op werkhervatting te bieden.

Auteur:K. Kok; C.C.A.M. Sol
Uitgever:Universiteit van Amsterdam
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:238

Bron