Gaat het wel goed daar?

Handreiking voor erfbetreders en hulpverleners

publicatie - maart 2013
Afbeelding bij Gaat het wel goed daar?

Erfbetreders, zoals de veevoerleverancier, dierenarts of accountant, spelen een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van problemen op het agrarisch bedrijf, maar ook van psychosociale en emotionele problemen bij agrariërs. Het is een misvatting dat agrariërs via de huisarts in contact komen met de hulpverlening; de meeste meldingen komen van erfbetreders. Vervolgens is het ook voor huisartsen, maatschappelijk werkers, psychologen en andere hulpverleners van belang dat zij de problematiek (er)kennen, agrariërs actief benaderen én adequate hulp bieden.

Als erfbetreder of hulpverlener hebt u een belangrijke rol in het signaleren van een psychosociaal probleem en het bieden van hulp. Tijdige en adequate hulpverlening, advisering en doorverwijzing kan helpen voorkomen dat agrariërs met een hulpvraag verder in de knoop komen. Deze brochure geeft u meer inzicht in de problemen die kunnen spelen op het erf en hoe u deze kunt signaleren. Daarnaast krijgt u handvatten hoe u met deze signalen kunt omgaan en adequaat hulp kunt bieden.

Deze handreiking is een uitgave van Boerenkans, een driejarig project (2010-2013) voor boeren en tuinders die nadenken over de toekomst van hun bedrijf. Boerenkans wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en uitgevoerd door Aequator Groen & Ruimte, CLM Onderzoek en Advies, ETC Adviesgroep, MOVISIE en Communicatiebureau de Lynx.

Auteur:Talma, M.; Lammersen, G.; Avric, B.;
Uitgever:Boerenkans
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:9
Downloads
Handreiking Gaat het wel goed daar