Geen kopietjes meer

Seksuele voorlichtingsmaterialen en seksuele voorlichting aan dove kinderen en jongeren

publicatie - januari 2003
Afbeelding bij Geen kopietjes meer

Uitgevoerd is een inventarisatie (en analyse) van materialen op het gebied van seksualiteit, seksuele voorlichting en preventie, signalering en aanpak van seksueel misbruik van doven. Dit om te komen tot een beschrijving van noodzakelijke acties op deze terreinen voor dove kinderen en jongeren, hun horende en dove ouders en dove en horende school/instituutsmedewekers. Aanbevolen wordt onder andere dat sociaal-emotionele ontwikkeling binnen het onderwijs vanaf groep 1 een plek krijgt in het onderwijs, waarbij seksuele vorming een belangrijk aandachtpunt vormt. Ook is het creëren van een open houding en communicatievaardigheden bij dove kinderen en jongeren, ouders en verzorgers is nodig.

Auteur:Kok, E.
Uitgever:Transact
Jaar van uitgave:2003
Aantal pagina's:24
Downloads
Geen kopietjes meer
Kennisdossier