‘Gestreden als Don Quichot tegen windmolens’

Onderzoek naar geweld tegen burgers vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit in hun directe woonomgeving

publicatie - november 2014

Sommige mensen worden in hun sociale en fysieke veiligheid bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Dit vindt ook plaats in hun directe woonomgeving. Inzicht in dit fenomeen is er nauwelijks. Hoe ontstaan en ontwikkelen zich zulke situaties? Waarin onderscheiden ze zich van andere vormen van discriminatoir geweld, gericht tegen lesbiennes, homo’s, biseksuelen of transgenders (LHBT’s)? En op welke manier interveniëren lokale ketenpartners om te voorkomen, te de-escaleren of te bestrijden? Het doel van dit onderzoek is om op basis van dit verkregen inzicht praktische handreikingen op te stellen voor gemeenten en hun ketenpartners. Belangrijkste conclusie: succesvolle aanpak van situaties van discriminatoir geweld in de woonomgeving van LHBT's vindt op lokaal niveau plaats en afhangt van de kracht van bestaande ketensamenwerking.

Auteur:R. Witte; H. Moors
Uitgever:Lokaal Centraal, Expertgroep Maatschappelijke Vraagstukken
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:48

Bron