Gestuurde zelfsturing

Decentralisaties en participatie in het sociaal maatschappelijk domein

publicatie - mei 2015

De decentralisaties zijn niet slechts een bestuurlijke operatie, maar vooral ook een maatschappelijke operatie. Deze operatie roept de vraag op of én hoe gemeenten de participatie van burgers in het sociale domein kunnen vergroten? En wat kan de overheid doen om mensen uit zichzelf in beweging te brengen? Het gaat om een groter beroep op vrijwillige inspanning door mensen, die tegelijkertijd beleidsmatig ‘moet’. Dit klinkt paradoxaal en dat is het ook. Een essay over effectief overheidshandelen in die paradox van gestuurde zelfsturing

Auteur:D. Bressers; M. van der Steen; M. van Twist.
Uitgever:NSOB
Jaar van uitgave:2015
ISBN:978-90-75297-44-7
Aantal pagina's:64

Bron