Geven in Nederland 2015

Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk

publicatie - mei 2015

In deze tiende uitgave wordt gepoogd de verschillende soorten bijdragen van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goede doelen loterijen in kaart te brengen en samen te voegen tot een macro-economisch overzicht. Daarbij gaat het niet alleen om bijdragen in geld, maar ook in de vorm van tijd en inzet. Daarnaast biedt het onderzoek nieuwe analyses van de achtergronden van geefgedrag in Nederland. Volgens het onderzoek is  het percentage Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet afgenomen. In 2010 deed nog 41% vrijwilligerswerk, in 2014 is dat gedaald naar 37%. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het toenemende beroep van de overheid op burgers om informele hulp en mantelzorg te verlenen aan buren, familie en vrienden.

Auteur:Th.N.M. Schuyt; B.M. Gouwenberg; R.H.F.P. Bekkers (redactie)
Uitgever:Reed Business
Jaar van uitgave:2015
ISBN:9789035248182
Aantal pagina's:260