Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Ontwikkelingen in vraag naar en aanbod van hulp en opvang

publicatie - januari 2010

Het ministerie van VWS zet zich in voor een duurzaam stelsel van hulp en opvang aan slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen is inzicht vereist in de ontwikkelingen in de vraag naar en aanbod van deze hulp en opvang. Welke ontwikkelingen zetten zich door en welke nieuwe ontwikkelingen in vraag en aanbod zijn te verwachten? Welke factoren spelen hierbij een rol en kan de overheid deze factoren beïnvloeden?

Auteur:Lünnemann, K.; Goderie, M.; Tierolf, B.
Uitgever:Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:2010
ISBN:978-90-5830-999-0
Aantal pagina's:110