Geweld is niet gewoon

Ken uw recht - Zoek hulp

publicatie - juni 2010
Afbeelding bij Geweld is niet gewoon

Dit multimediaal voorlichtingspakket, een film met bijbehorende handleiding en brochure, is ontwikkeld door Pharos en MOVISIE in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) en met financiële steun van SKANfonds en COA.

Komen u of uw organisatie in aanraking met slachtoffers van gender-gerelateerd geweld? Kent u mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld? Of kent u mensen die bang zijn voor eergerelateerd geweld? 'Geweld is niet gewoon: ken uw recht – zoek hulp' biedt handvatten om deze thema’s bespreekbaar te maken en slachtoffers hulpmogelijkheden te bieden.

Het voorlichtingsmateriaal is bestemd voor asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden. Centraal staan de thema’s: huiselijk/partner geweld, seksuele intimidatie, gedwongen prostitutie, eergerelateerd geweld en discriminatie tegen homoseksuelen. Bij ieder thema komen de wet- en regelgeving en hulpmogelijkheden aan bod.

Het volledige voorlichtingspakket bestaat uit een dvd, brochures in zeven talen en een handleiding en is te bestellen voor de kostprijs van 15 euro. De handleiding en de brochures zijn echter ook los te downloaden. U kunt het pakket bestellen en downloaden via de website van Pharos.

Jaar van uitgave:2010