Geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen

Een literatuuronderzoek naar praktijk en bestrijding

publicatie - januari 2009
Afbeelding bij Geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen

In opdracht van de ministeries van Justitie en OCW heeft MOVISIE een expertmeeting voorbereid en uitgevoerd met als doel het inventariseren, analyseren en uitwisselen van de actuele kennis over homofoob geweld en de bestrijding ervan.

In dit onderzoek stond de volgende hoofdonderzoeksvraag centraal: Wat is bekend over homofoob geweld en over de wijzen waarop dit kan worden bestreden? Wat zijn de lacunes in deze kennis?

Auteur:Schuyf, Dr. Judith
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:117
Downloads
Rapport Geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen