Gezinscoach

publicatie - januari 2004

Een gezinscoach is een vaste begeleider die, bij meervoudige problemen en hulpverlenende instanties, het gezin ondersteunt en ervoor zorgt dat de hulpverlening op elkaar wordt afgestemd. De gezinscoach heeft een breder takenpakket dan andere ambulante hulpverleners. Hij is van alle markten thuis, een spil in het netwerk rondom het gezin en een buffer waarop alle pijlen worden afgeschoten. NIZW Beroepsontwikkeling heeft dit profiel beschreven. U vindt hierin de functie, rollen, aandachtsgebieden en positionering van de gezinscoach. Er wordt aandacht besteed aan beleidsmatige zaken en maatschappelijke ontwikkelingen die eraan hebben bijgedragen dat er een toenemende vraag is naar gezinscoaches en dat het werk steeds in beweging is. Dit profiel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsbeoefenaren in de praktijk.

Auteur:Broeken, R.; Talma, M.
Uitgever:NIZW
Jaar van uitgave:2004
Downloads
Gezinscoach