De grenzen en mogelijkheden van cliëntenparticipatie in de maatschappelijke opvang

publicatie - januari 2005

In opdracht van twee maatschappelijke opvanginstellingen, t.w. Passade en Arcuris, heeft het NIZW Sociaal Beleid een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken op het terrein van clintenparticipatie in de maatschappelijke opvang en de wijze waarop clintenparticipatie in deze sector verbeterd kan worden. In het rapport ligt het accent op collectieve clintenparticipatie, dus tussen de clint en de instelling en rond het beleid van de instelling. Enerzijds gaat het rapport in op het functioneren van clintenraden, die als participatievorm centraal staan in de Wet Medezeggenschap Clinten Zorginstellingen (WMCZ). Anderzijds blijkt een aantal basisvoorwaarden relevant te zijn om (collectieve) cliëntenparticipatie goed van de grond te krijgen.

Auteur:Ploegmakers, M.; Sok, K.
Uitgever:NIZW
Jaar van uitgave:2005
Aantal pagina's:28
Downloads
De grenzen en mogelijkheden van cliëntenparticipatie in de maatschappelijke opvang