Haal meer uit het BBZ

Handreiking voor gemeenten om meer rendement uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) te halen.

publicatie - juli 2012

Gemeenten kunnen via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) gevestigde en startende ondernemers ondersteunen. En ze doen dit ook met goed resultaat. Zo blijkt uit recent onderzoek. De door de VNG en het ministerie van SZW ontwikkelde handreiking ‘Haal meer uit het Bbz’ helpt gemeenten om nog meer rendement uit het BBZ te halen en laat zien hoe gemeenten dat kunnen aanpakken. Het bevat een beschrijving van lokale én regionale initiatieven die het BBZ positioneren tot een waardevolle regeling om mensen aan de slag te helpen. De publicatie is bedoeld voor kennisdeling onder gemeenten voor een betere opzet en werking van het BBZ.

Auteur:Hartogh, V.E. den; Vonk, W.; Zorg, J.
Uitgever:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;  VNG; StimulanSZ
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:80

Bron