Handboek Mozaïek

Preventie en opvang huiselijk en seksueel geweld allochtone vrouwen

publicatie - januari 2004
Afbeelding bij Handboek Mozaïek

Het Mozaïek handboek bevat meer dan 55 methodieken die in de praktijk zijn ontwikkeld door preventiewerkers, vrouwen van zelforganisaties, maatschappelijk werkers van de vrouwenopvang en andere betrokkenen. De meeste methodieken zijn al vele malen gebruikt en bijgesteld. De methodieken zijn te gebruiken door reguliere zorg- en preventie-instellingen, zelforganisaties en andere initiatieven binnen de eigen gemeenschappen. In 2006 is een zesde deel verschenen met een update.

Jaar van uitgave:2004
Aantal pagina's:56