Handboek psychotherapie na seksueel misbruik

publicatie - januari 2003

De verschillende hoofdstukken bieden een recent overzicht van theorievorming, methoden, technieken, resultaten van onderzoek over psychotherapie na seksueel misbruik. Per hoofdstuk is casuïstiek opgenomen voor een probleemgeoriënteerde aanpak met toepassingsmogelijkheden in de praktijk.

Inhoud:

1. Introductie / Nelleke Nicolai.

DEEL 1: Theoretische uitgangspunten

2. Diagnostiek en indicatiestelling bij (een vermoeden van) seksueel misbruik in de voorgeschiedenis / Nel Draijer.

3. Seksuele trauma's / Bernadine Ensink.

4. Therapeutische mogelijkheden / Onno van der Hart en Marko van Gerven.

5. Effectstudies / Annegien van Engen, Bernadine Ensink, Mechtild Hoïng en Ine Vanwesenbeek.

DEEL II: Therapeutische praktijk

6. Cliëntgerichte psychotherapie bij slachtoffers van seksueel misbruik / Great Vannaerschot.

7. Cognitieve gedragstherapie / Merl Kindt en Arnoud Arntz.

8. Creatieve therapie en seksueel trauma / Monique Gerristsen.

9. Eye movement desensitization and reprocessing / Erik ten Broeke en Ad de Jongh.

10. Directieve en hypnotherapeutische interventies / Suzette Boon.

11. Lichaamsgerichte therapie na seksueel misbruik / Karien de Ridder.

12. Nieuwe ontwikkelingen / Nelleke Nicolai.

13. De kracht van de setting / Inge Breukel en Marja van Aken- van der Meer.

14. Klinische psychotherapie bij seksueel getraumatiseerde vrouwen / Mia Famaey en Mniek Thunnissen.

15. Als schapen en wolven in één kooi huizen / Sandra Visser.

DEEL III

Slot. 16. Fasen, beslismomenten en valkuilen bij psychotherapie na seksueel misbruik / Nelleke Nicolai.

Auteur:Nicolai, N.
Uitgever:Tijdstroom
Jaar van uitgave:2003
ISBN:9058980359
Aantal pagina's:326
Kennisdossier
Trefwoorden