Handelen bij mishandeling

Een handleiding voor hulpverleners bij geweld in de partnerrelatie

publicatie - januari 2005
Afbeelding bij Handelen bij mishandeling

Deze geheel herziene uitgave van 'Handelen bij mishandeling' biedt hulpverleners een steun in de rug en concrete aanknopingspunten voor begeleiding. De handleiding geeft informatie over de feiten, achtergronden en gevolgen van mishandeling, en behandelt de verschillende stappen in de hulpverlening en belangrijke thema's in de psychosociale begeleiding. Er wordt ingegaan op de geweldsdynamiek in relaties en de rol van de mannelijke plegers. Vier uitgewerkte casussen uit de praktijk bieden aandachtspunten voor de hulpverlening. Veel voorkomende reacties van hulpverleners, dilemma's en valkuilen worden beschreven. Het boek besluit met informatie over juridische procedures, verblijfsrecht voor migrantenvrouwen en het beroepsgeheim.

Auteur:Vlugt, I. van der; Wilmink, M.
Uitgever:Transact
Jaar van uitgave:2005
ISBN:9072127552
Aantal pagina's:117
Downloads
Handelen bij Mishandeling 3e druk