Handreiking homo-emancipatie; voortgezet onderwijs

Veiligheid en seksuele diversiteit in het voortgezet onderwijs

publicatie - januari 2009
Handreiking homo-emancipatie; voortgezet onderwijs

Gemeenten en provincies, lokale organisaties voor onderwijsondersteuning en homobelangenorganisaties. Allemaal hebben zij een rol bij het ondersteunen van diversiteitsbeleid in het onderwijs. Wat vinden leerlingen, docenten en directies van homo-emancipatie? Welke knelpunten en kansen zijn er voor het homovriendelijker maken van scholen voor voortgezet onderwijs? Verder komen de uitgangspunten en invalshoeken die effectief beleid op dat terrein mogelijk maken aan bod.

Lees ook 'Kwetsbare LHBT-jongeren op school'

Auteur:Dankmeijer, P.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:december 2009
Aantal pagina's:8
Downloads
Homo-emancipatie - Veiligheid onderwijs