Handreiking voor lokaal beleid voor ondersteuning van mensen met een beperking

publicatie - januari 2010
Afbeelding bij Handreiking voor lokaal beleid voor ondersteuning van mensen met een beperking

Een hulpmiddel voor gemeenten bij het vormgeven van het lokaal beleid voor mensen met beperkingen en voor de uitvoering van dat beleid. Uitgangspunt van de handreiking vormt inclusief beleid: zorg waar mogelijk ervoor dat algemene voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met beperkingen en creëer alleen als dat nodig is specifieke voorzieningen voor het volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

Auteur:Peters, A.; Wilbrink, I.; Tanja, A.
Uitgever:Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Jaar van uitgave:2010
Aantal pagina's:85
Downloads
Handreiking lokaal beleid voor mensen met een beperking