Handreiking ‘Moeilijk bereikbaar’

Hoe mensen uit de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en zwerfjongeren te betrekken in de Wmo-participatie

publicatie - januari 2009

Handreiking over hoe mensen uit de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en zwerfjongeren te betrekken in de Wmo-participatie.

Auteur:Jongejan, A. en Jeu, J. de
Uitgever:Programma Lokale Versterking GGz Wmo  en  Klankbordgroep Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en verslavingszorg
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:10