Handreiking Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Een gezamenlijke uitgave van: VNG, Movisie/Regio Gooi- en Vechtstreek.

publicatie - januari 2017
Handreiking Onafhankelijke Cliëntondersteuning

De implementatie van onafhankelijke cliëntondersteuning blijkt in de praktijk complex. Daarom hebben de VNG en het kennisinstituut Movisie, met hulp van ambtelijke ondersteuning vanuit de regio Gooi- en Vechtstreek, deze handreiking opgesteld die een praktische invulling geeft aan de eisen van de wet. Met als doel dat gemeenten geïnspireerd worden om professionele én informele cliëntondersteuning optimaal in te zetten, om te zorgen dat inwoners de best passende zorg en ondersteuning krijgen. Dit document is tot stand gekomen in nauwe afstemming met diverse gemeenten en cliëntvertegenwoordigers op het gebied van jongeren, ouderen, ouders, werk & inkomen, (jeugd) GGZ, lichamelijke beperkingen en chronische ziekten.

Lees ook het Profiel Informele Onafhankelijke Cliëntondersteuners. Een inspiratie voor gemeenten en professionals om ook informele cliëntondersteuning vorm te geven.

Auteur:Bergen, A. van; Maat, J. W. de; Meijden, B. van der, et al.
Uitgever:Movisie, VNG
Jaar van uitgave:2017
Aantal pagina's:22
Downloads
Handreiking-onafhankelijke-clientondersteuning
vng-handreiking-clientondersteuning