Handreiking samenwerking generalisten en specialisten in sociale teams

9 antwoorden over vormen van samenwerking en samenstelling  

publicatie - november 2015

Hoe richt je de samenwerking in tussen generalisten en specialisten in sociale wijkteams? 
Aan de hand van 9 vragen wordt duidelijk welke mogelijkheden er zijn:
 

  • Hoe breed is de generalist, en wanneer wordt de overgang naar de specialist gemaakt?
  • Waarom geldt bij gemeenten vaak het uitgangspunt: generalistisch en licht als het kan, en specialistisch als het moet?
  • Welke samenwerkingsmodellen komen in de praktijk voor?
  • Komt het voor dat triage aan de voorkant zit?
  • Kan de samenstelling van het sociaal wijkteam invloed hebben op de behoefte aan experts/specialisten van buiten deze teams?
  • In onze gemeente blijkt het expertiseteam niet goed te werken. Waar kan dat aan liggen?
  • Welke vaardigheden hebben medewerkers in wijkteams nodig om goed samen te werken?
  • Welke voorbeelden zijn er in het land van vormen van samenwerking tussen generalisten en specialisten?
Auteur:Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD). In het OTD werkt de VNG samen met VWS, BZK en KING, in opdracht van de Transitiebureaus Jeugd, Wmo en het programma Gemeenten van de Toekomst.
 
Uitgever:Ondersteuningsteam Decentralisaties
Jaar van uitgave:november 2015
 
Aantal pagina's:4 p.