Handreiking voorkomen huisuitzettingen

aanpak om huisuitzettingen vanwege schulden te voorkomen

publicatie - mei 2013

Hoe zijn huisuitzettingen te voorkomen? Deze handreiking biedt  inzichten en voorbeelden aan woningcorporaties, gemeenten, huurders(organisaties) en hulpverleners.

De ontruimingszeef
In deze handreiking wordt het proces dat uiteindelijk tot ontruiming leidt in zes fasen geordend in de 'ontruimingszeef'. Elke fase biedt aanknopingspunten voor een oplossing. Tot op de dag van de aangezegde ontruiming kan een huisuitzetting worden afgewend. Als de zeef goed werkt, worden er in elke fase huurders uitgezeefd en wordt ontruiming voorkomen.

Auteur:Eropaf!
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:68
Trefwoorden