Handreiking waardering van mantelzorgers. Aandachtspunten voor lokaal beleid

publicatie - juli 2015

Waar moeten gemeenten aan denken bij het opstellen van beleid over mantelzorgwaardering? Welke keuzes hebben zij voor het waarderen van mantelzorgers? In deze handreiking staat het kort en bondig verteld.
De handreiking begint met het toelichten van het juridisch kader voor mantelzorgwaardering; welke wettelijke eisen zijn er en waar moeten gemeenten rekening mee houden.
Daarna komt het belang van mantelzorgwaardering aan de orde en de rol van gemeenten.

Uitgebrieder wordt ingegaan op de keuzes die gemeenten kunnen maken om tot een passende vorm van mantelzorgwaardering
te komen. Daarbij komen aan bod:
• Hoe brengt u als gemeente behoeften van mantelzorgers voor waardering in kaart?
• Hoe geeft u als gemeente invulling aan de waardering van mantelzorgers?
• Wie komen in aanmerking voor waardering van mantelzorgers?

De handreiking bevat een groot aantal praktijkvoorbeelden, bedoeld ter inspiratie.

Uitgever:Ministerie van VWS, VNG en Mezzo
Jaar van uitgave:juli 2015
Aantal pagina's:19

Bron

Mezzo

Klik hier voor de handreiking 'Waardering van mantelzorgers'.