Hé kijk mij nou!

Handleiding voor psycho-educatie aan LVG-kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties en hun LVG-moeder

publicatie - november 2010
Afbeelding bij Hé kijk mij nou!

Jaarlijks zijn naar schatting 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Hoewel vaak wordt gedacht dat kinderen spanningen in huis niet opmerken, heeft het een grote impact op kinderen. Onderzoek wijst uit dat deze kinderen worden geschaad in hun sociale, emotionele, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling. Zowel op korte als op lange termijn. Er zijn veel handreikingen en projecten ontwikkeld om deze groep te helpen. Aanbod gericht op minder begaafde kinderen (en ouders) was er echter nog niet. Movisie heeft samen met veldpartijen daarom deze nieuwe methodiek ontwikkeld.

Hé kijk mij nou is mede tot stand gekomen met steun van VSBfonds, Fonds NutsOhra zorgsubsidies, Kinderpostzegels en Skanfonds.

Auteur:Lammers, M.; m.m.v. Hubers, R.; Bijl, T.; Malak, M.; Remeijer I.; Lijs, T. de le
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:november 2010
Downloads
Folder He kijk mij nou
Kennisdossier
Trefwoorden