Helpende zorg en welzijn

publicatie - januari 2007

De functie van helpende is onder tal van functienamen terug te vinden in de branches welzijn en maatschappelijke dienstverlening, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en kinderopvang. In essentie bestaat de functie van helpende uit het assisteren van de beroepskracht bij activiteiten en het verlenen van zorg. De helpende ontvangt bezoekers, legt gemakkelijk contact met verschillende groepen en zorgt ervoor dat zij met instellingen in contact komen. In dit competentieprofiel is de praktijk beschreven van de helpende in zorg en welzijn aan de hand van de belangrijkste taken, opgaven en competenties.

Auteur:Lammersen, G.
Uitgever:NIZW beroepsontwikkeling
Jaar van uitgave:2006
ISBN:9059573382
Aantal pagina's:55
Downloads
Helpende zorg en welzijn