Hernieuwd professioneel bewustzijn, verschuivende rollen en kennisontwikkeling - een analyse

publicatie - januari 2011

Een tiental bijdragen van studenten van de Master Social Work worden geanalyseerd vanuit de invalshoeken professioneel bewustzijn, verschuivende rollen en kennisontwikkeling.

Auteur:Pelt, M. van; Hoijtink, M.; Hattum, M. van
Uitgever:SWP
Jaar van uitgave:2011
ISBN:978 90 8850 192 0
Aantal pagina's:p. 145-160

Bron

Meesterschap in het sociaal werk.
Over kennisontwikkeling en praktijkverbetering voor het vak en de organisatie / redactie M. van Pelt, M. Hoijtink, H. Oostrik, M. Räkers