Hindostaanse ouderen in Nederland

publicatie - oktober 2008
Afbeelding bij Hindostaanse ouderen in Nederland

Deze publicatie brengt de achtergronden, behoeften en het welbevinden van Hindostaanse ouderen in Nederland in beeld. Met een geschat aantal van 160.000 vormen Hindostanen ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking.

Over het algemeen worden Hindostanen niet beschouwd als een probleemgroep, maar eerder als een succesvolle bevolkingsgroep wat betreft hun integratie in de Nederlandse samenleving. Mede daardoor zijn ze relatief minder zichtbaar dan andere groepen.

Het onderzoek en de publicatie van het rapport zijn mede mogelijk gemaakt met steun van het VSBfonds en de Stichting Sluyterman van Loo (Stimuleringsfonds Oude­renprojecten).

Auteur:Choenni, Chan E.S.; Kalidien, Sandra N.; Adhin, Kanta Sh. (red)
Jaar van uitgave:Oktober 2008
ISBN:9789079808014
Aantal pagina's:160