Hoe slaagt de MOL? Management, Organisatie & Leiderschap voor toekomstige ouderenzorg

Rede bij het aanvaarden van de leerstoel Management en Organisatie van Ouderenzorg in het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

publicatie - juni 2013

In zijn oratie schetst Huijsman de ontwikkelingen in de Nederlande ouderenzorg , waarin hij pleit voor een positieve en systematische aanpak van de hele zorg- en dienstverlening voor (kwetsbare) ouderen. Meer ouderen zullen meer zelf moeten doen, langer thuis blijven wonen met minder professionele zorg waarvoor ze ook meer zelf moeten betalen. Bij gezond en zo lang mogelijk thuis blijven gaat het niet alleen om het voorkomen, uitstellen en behandelen van ziekten en aandoeningen. Het gaat vooral om het voorkomen en terugdringen van beperkingen in het functioneren en het bevorderen van vitaliteit, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven. De kernopgave is het optimaliseren van de kwaliteit van leven en vitaliteit van nieuwe generaties ouderen via integrale arrangementen van wonen, zorg en welzijn. Daarvoor zijn multidisciplinaire (wijk)teams van professionals in netwerkachtige organisaties nodig, want de bestaande organisaties zijn gevangen in hun eigen kleine stukje van de totale keten.

Huijsman sprak zijn rede uit op donderdag 20 juni 2013 bij het aanvaarden van de leerstoel Management en Organisatie van Ouderenzorg in het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Auteur:R. Huijsman
Uitgever:Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar van uitgave:juni 2013
Aantal pagina's:76