Housing First. Principes en praktijken

onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing en de uitvoering van de aanpak 'Housing First'.

publicatie - mei 2014

Omdat Housing First veelbelovend is bij de aanpak van dakloosheid, is onderzocht of Housing First voldoende wetenschappelijke gefundeerd is om een brede toepassing in Nederland te rechtvaardigen. Daarnaast was er behoefte aan inzicht in de uitvoering en baten van de eerste Housing First praktijken in Nederland.

Auteur:Dorieke Wewerinke, Sara El Shamma, Judith Wolf 
Uitgever:Impuls, Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:89

Download het onderzoeksrapport 'Housing first' van Impuls.