Huiselijk geweld op het netvlies gebrand

Een onderzoek naar kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld

publicatie - januari 2008

Ondanks de toenemende aandacht en belangstelling voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld is er nog maar weinig over deze groep kinderen bekend. Het is niet duidelijk hoeveel kinderen er jaarlijks getuige zijn van huiselijk geweld. Ook is het de vraag in welke context het geweld zich afspeelt en wat de kenmerken van daders en slachtoffers zijn. In dit onderzoek staan deze vraagstukken centraal. Aan de hand van cijfermateriaal over gewelddadige incidenten worden analyses samengesteld en deskundigen uit het veld plaatsen de bevindingen in perspectief. Daarnaast biedt onderzoek zicht op de nadelige effecten voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld evenals de vraag of gesproken kan worden van overdracht van geweld.

Auteur:Nieuwenhuis, A.
Uitgever:Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:2008
Aantal pagina's:105