Huwelijksdwang. Een verbintenis voor het leven

Een verkenning van de aard en aanpak van gedwongen huwelijken in Nederland

publicatie - januari 2009

In dit onderzoek is nagegaan wat wordt verstaan onder gedwongen huwelijken, in welke vorm(en) dit fenomeen voorkomt in Nederland en of er er afdoende (strafrechtelijke) instrumenten zijn om hiertegen op te treden.

Auteur:Cornelissens, A.; Kuppens, J.; Ferwerda, H.
Uitgever:WODC
Jaar van uitgave:2009
ISBN:978-90-75116-41-0
Aantal pagina's:87