Iedereen heeft een talent!

Vrijwilligerscolleges in de praktijk

publicatie - januari 2017

Inspiratieboekje met voorbeelden van vrijwilligerscolleges. De colleges onderscheiden zich van vrijwilligersacademies of andere vormen van aanbodgerichte deskundigheidsbevordering door de grote lokale betrokkenheid bij de deskundigheidbevordering van vrijwilligers. Het is een omgeving waarin vrijwilligers van elkaar leren. Ook bedrijven, instellingen en overheid kunnen vanuit hun maatschappelijk verantwoorde taakstelling medewerkers als vrijwilliger laten meedoen in een vrijwilligerscollege.

Auteur:A. Diekman ; S. Vergouwe; K. van Rhijn; J. Hazelhoff.
Uitgever:Kansfonds
Jaar van uitgave:2016
Aantal pagina's:30
Downloads
Externe-publicatie