Ik takes two to tango

Succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties

publicatie - november 2015

Nieuwe samenwerking


Zorgorganisaties en zorgcoöperaties (lokale burgerinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn) komen elkaar steeds vaker tegen. Enerzijds breiden zorgcoöperaties hun takenpakket uit door te bemiddelen in het zorgaanbod voor hun leden of zelf zwaardere vormen van zorg te organiseren. Anderzijds zijn zorgorganisaties bezig met de vraag hoe zij kunnen inspelen op de veranderingen en wat die betekenen voor de organisatiestructuur en competenties van managers en werknemers in het veld.
 

Kans van slagen

Waar lopen zorgcoöperaties tegenaan in hun contacten met zorgorganisaties? Wat zijn nu eigenlijk de pijnpunten en welke factoren kunnen juist bijdragen aan een vruchtbare relatie tussen beide partijen? Wat kunnen zorgorganisaties die verzorging, verpleging en thuiszorg bieden betekenen voor zorgcoöperaties? En wat betekent dat concreet voor zaken als personeelsbeleid en organisatiestructuur?

Samenwerking slaagt als:

  • partijen een overeenkomstige visie hebben op wat goede zorg is
  • partijen het besef hebben dat het overbruggen van tegenstellingen in organisatie en werkwijzen een voortdurend proces is waarbij telkens gezocht dient te worden naar wat in bepaalde situaties het beste is
  • zorgmedewerkers duidelijke informatie krijgen over de afspraken die de zorgorganisatie met de zorgcoöperatie maakt
  • kleine zelfsturende teams zorg kunnen verlenen in overeenstemming met de zorgfilosofie van zorgcoöperaties

Belangrijke succesfactoren zijn:

  • competenties van de medewerkers
  • passende ondersteuning door leidinggevenden
  • ruimte om professionele zorg te verlenen in samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers
  • ruimte om zorg te kunnen verlenen afgestemd op de situatie van de individuele cliënt
Auteur:Babs den Dulk en Nick ten Brinke
Uitgever:Kenniscentrum Wonen-Zorg
Jaar van uitgave:november 2015
Aantal pagina's:15

Bron

Klik hier om het webartikel 'It takes two to tango' te downloaden.